Biodegradacja

Biodegradacja – proces niszczenia (unieszkodliwiania) związków chemicznych szkodliwych dla środowiska w wyniku działania bakterii. Biodegradacja wykorzystywana jest do oczyszczania ścieków.

Biogaz – gaz powstający w czasie cieplnej fermentacji obornika lub innej substancji organicznej bez dostępu tlenu. Nadaje się do ogrzewania, oświetlania i napędu silników.

Bioindykacja – określenie stopnia zmian w środowisku na podstawie zaobserwowanych reakcji organizmów żywych (bioindykatorów).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>