Biocenozy

Biocenozy – populacje wszystkich gatunków (roślinnych i zwierzęcych), zasiedlające dany teren, powiązane czynnikami ekologicznymi, tworzące organiczną całość. W przyrodzie występują współzależne biologicznie grupy organizmów: producentów, konsumentów, reducentów. Dzięki nim utrzymuje się w biocenozie zamknięty obieg materii. Działalność antropogeniczna człowieka może spowodować w biocenozie ujemne zmiany.

Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT) – wskaźnik zanieczyszczenia wód oznaczający ilość tlenu zużywanego do mineralizacji (utleniania) związków organicznych, zawartych w zanieczyszczonej wodzie. Stosowany najczęściej do oznaczania ilości ścieków organicznych.

Biocydy (dodatki biobójcze) – substancje syntetyczne (rzadziej pochodzenia naturalnego) używane do zwalczania szkodników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>