Azotyny

Azotyny – sole kwasu azotawego. Związki toksyczne będące prekursorami rakotwórczych nitrozoamin. Benzopiren – rakotwórczy składnik smoły węglowej powstający przy niecałkowitym spalaniu. Zawierają go m.in. spaliny silnikowe, dym tytoniowy oraz mięso pieczone na grilu węglowym.

Bioakumulacja – gromadzenie się w tkankach organizmów żywych pewnych pierwiastków lub związków chemicznych, zarówno pożytecznych (biogeny), jak i szkodliwych dla organizmów (toksykan-

ty)- Bioblok – małe oczyszczalnie ścieków umożliwiające trójstopniowe oczyszczanie ścieków gospodar- czo-bytowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>