Awitaminoza

Awitaminoza – brak witamin w organizmie prowadzący do ciężkich chorób. Występuje w wyniku zubożenia pożywienia w witaminy, np. przez niewłaściwe nawożenie gleby, stosowanie środków ochrony roślin itp.

Azbest – włóknisty minerał, odporny na działanie wysokich temperatur i czynników chemicznych. Łatwo dzieli się na bardzo cienkie, elastyczne włókna, które mogą być przyczyną groźnych chorób, np. azbestozy lub raka płuc. Polski Instytut Budownictwa wspólnie z Państwowym Zakładem Higieny zabraniają używania wszelkich wyrobów zawierających azbest.

Azotany – związki azotu należące do prekursorów mutagennych, teratogennych i karcynogennych nitrozoamin powstających w glebie lub niektórych organizmach ciepłokrwistych. Przyczyniają się do eutrofizacji wód, szybko migrują i infiltrują do wód podziemnych, a nawet głębinowych. Można je usunąć metodą selektywnej wymiany jonowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>