Atropina

Atropina po raz pierwszy opisana została przez Meina w r. 1831. W r. 1872 niemiecki lekarz, R. H. P. Heidenhain (1834-1897), odkrył hamujący wpływ atropiny na wydzielanie gruczołów ślinowych16. W r. 1836 atropina została po raz pierwszy użyta w celu rozszerzenia oskrzeli17. W r. 1867 Albert v. Bezold i Bloebaum wykazali, że atropina znosi ujemne działanie chloroformu na serce. Doniesienia te zostały potwierdzone przez E. A. Achafera (1850-1919) i F. R. Frasera z Edynburga18. W r. 1861 wiedeński chirurg Pitha podał 20 g ekstraktu z belladony w celu uspokojenia pacjenta opornego na anestezję10. Dwadzieścia lat później anestezjolog z Melbourne, E. H. Embley udowodnił, że sporadyczne przypadki zatrzymania czynności serca po podaniu chloroformu spowodowane są działaniem nerwu błędnego. Wykazał on również, iż zjawisku temu można zapobiegać, wykonując obustronną wagotomię lub osiągając pełną atro- pinizację20. Obserwacje te doprowadziły do stosowania atropiny przez klinicystów, aczkolwiek podawane stężenia nie prowadziły do całkowitego zablokowania nerwu błędnego. Przez pewien czas atropina używana była przed anestezją chloroformową. Kiedy stopniowo eter zaczął wypierać chloroform, odkryto, że atropina wywiera korzystny efekt wysuszający, hamując wydzielanie gruczołów ślinowych21.

Hioscyna, wyizolowana w r. 1871, była początkowo stosowana w postaci mieszaniny alkaloidów prawo- i lewoskrętnych oraz racemicznych, jednak jej działanie uważano za niepewne. Dopiero odkrycie, że tylko lewoskrętna postać ma aktywność farmakologiczną, sprawiło, że została wyprodukowana w Niemczech i wprowadzona do handlu pod nazwą Scopolamine. Niebawem zyskała popularność i powszechne zastosowanie. W r. 1903 Schneiderlin zastosował skopolaminę wraz z morfiną, osiągając pełną anestezję22. W kilka lat później w celu uzyskania pełnej anestezji po raz pierwszy zastosowano brometol (Avertin). Niebawem kombinacja tych środków zyskała powszechne zastosowanie w premedykacji.

Mieszanina alkaloidów makowca (Papaveretum), sporządzona w r. 1909 przez Sahlie- go, była masowo produkowana w Niemczech pod nazwą Pantopon, w Wielkiej Brytanii jako Omnopon28.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>