ARALDEHYD (CH3CHO)3

Odkryty przez Wiedenbuscha w r. 1829. Wprowadzony do leczenia jako środek uspokajający przez włoskiego lekarza, Cervello (1854-1918) w r. 1882163.

W r. 1928 Rowbotham po raz pierwszy zastosował paraldehyd doodbytniczo w postaci oleju w celu wywołania uśpienia podstawowego164. Rok później zastosował go u dzieci Harold Sington165. W r. 1932 Rosenfield i Davidoff podali paraldehyd doodbytniczo w położnictwie. Obecnie rzadko stosowany.

Paraldehyd jest bezbarwną, lotną, łatwopalną cieczą o charakterystycznym zapachu. Należy chronić go przed działaniem ciepła, światła i powietrza. Można stosować jedynie świeże preparaty. Przestarzały paraldehyd rozkłada się wytwarzając kwas octowy, mogący wywoływać rozpływną martwicę okolicy odbytu.

Stosowany jak brometol w oliwie lub w roztworze fizjologicznym NaCl, przeciętnie 4 ml paraldehydu na 50 ml roztworu. Średnia dawka wynosi 0,6 ml na kg masy ciała, do maksymalnej dawki 40 ml. Należy podawać go na 45 minut przed operacją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>