Category Anestezjologia

FARMAKOLOGIA:

a. Działa na ból podobnie jak morfina, z siłą V8-J/io- Okres analgezji trwa krócej niż po morfinie. Uśmierza większość bólów, szczególnie związanych ze skurczami mięśni gładkich, z wyjątkiem kolki żółciowej. Powoduje senność, ale pewne działanie eufory- zujące i zaburzenia pamięci sprawiają, że nie jest to najlepszy środek dla celów premedykacji01. Niepewny w działaniu. Wpływa depresyjnie na ośrodek oddechowy i odruch kaszlu. Wykazuje miejscowe działanie znieczulające. Nie działa na ciało rzęskowe ani tęczówkę. Podwyższa ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego. Może po- wodowąć lekozależność.

czytaj całość

ADI (Acceptable Daily Intake)

ADI (Acceptable Daily Intake) – termin określający dopuszczalną dawkę dzienną (np. śladów pestycydów). Adsorpcja -jeden z ważniejszych procesów w przyrodzie ożywionej i nieożywionej polegający na powierzchniowym wiązaniu cząsteczek cieczy lub gazów przez cząsteczki ciał stałych.Aeratory (napowietrzacze) – urządzenia używane do napowietrzania, np. gleb, zbitych substancji lub wody.

czytaj całość

Organizmy żyjące

O następstwie roślin decyduje też głębokość systemu korzeniowego, co wiąże się z pobieraniem składników pokarmowych z określonych warstw gleby. Należałoby na przemian uprawiać rośliny głęboko, średnio i płytko korzeniące się. Rośliny głęboko korzeniące się to burak ćwikłowy, marchew, kapusta, rośliny o średniej głębokości systemu korzeniowego to groch, sałata, fasola, kalafior, a rośliny płytko ukorzenione to ogórek, cebula, rzodkiewka, szpinak.

czytaj całość

Samooczyszczanie wody

Samooczyszczanie wody – naturalny proces usuwania zanieczyszczeń z wody polegający na kompleksowym współdziałaniu czynników fizyczno-biochemicznych. Na samooczyszczanie wody składają się następujące procesy: rozcieńczanie zanieczyszczeń wodą zbiornika, sedymentacja zawiesin, adsorpcja, biologiczne usuwanie zanieczyszczeń, wymiana substancji lotnych między wodą a atmosferą oraz między wodą a osadem dennym.

czytaj całość

Reakcja między inhibitorami monoaminooksydazy a petydyną

Nie ma ostatecznych dowodów na to, aby którakolwiek z metod anestezjologicznych była przeciwwskazana. Wyjątek stanowi reakcja między inhibitorami monoaminooksydazy a petydyną. Szczególną ostrożność należy zachować podczas indukcji i prowadzenia anestezji przy stosowaniu halotanu, cyklopropanu, eteru lub znieczulenia lędźwiowego. Bradykardię wywołaną przewagą nerwu błędnego należy zwalczać atropiną lub gallaminą. Utrata krwi wymaga ostrożnego uzupełnienia niedoboru. Bardziej wskazane niż środki presyjne są płyny dożylne. Środki presyjne trzeba dobierać ostrożnie. Należy zapobiegać hiperkapm.

czytaj całość