Category Anestezjologia

Magnez jest mikroelementem

W Polsce mamy jeszcze wiele czystych gleb, niezbędnych do produkcji zdrowej, nie zanieczyszczonej żywności. Korzystne jest również to, że Polska należy do krajów o stosunkowo niewielkim zużyciu środków chemicznych w produkcji rolniczej. Zużycie chemicznych środków ochrony roślin wynosi około 0,5 kg/ha, a nawozów sztucznych 81 kg nawożenia azotowo-fosforowo-potasowego (NPK) na 1 ha użytków rolnych. W celu zabezpieczenia środowiska i rolnictwa przed stosowaniem nawozów sztucznych niewłaściwej jakości wprowadzono nakaz certyfikacji nawozów. Aby zapewnić systematyczną ocenę jakości artykułów rolno-spożywczych i szybkie wykrywanie zanieczyszczeń chemicznych, prowadzi się w Polsce Monitoring Jakości Gleb, Roślin, Produktów Rolniczych i Spożywczych.

czytaj całość

Melioracja

Melioracja – ogól zabiegów technicznych, których celem jest poprawa właściwości gleby, głównie przez regulację stosunków wodnych. W melioracji stosowanej dla potrzeb rolnictwa rozróżnia się meliorację wodną, agrotechniczną i fitotoksyczną. W Polsce w wyniku niewłaściwie przeprowadzonych melioracji nastąpiło pogorszenie się bilansu wodnego (56% powierzchni meliorowanych).

czytaj całość

LECZENIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

-3. LECZENIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO. Żaden chory, cierpiący na ostrą infekcję górnych dróg oddechowych, nie powinien być poddany^ operacji. Wyjątek stanowią operacje w trybie nagłym. Czasem, jeśli przełożenie operacji jest niekorzystne lub gdy zabieg jest . niewielki, akceptowane jest przeprowadzanie mniejszych operacji przy współistnieniu zwykłego ostrego nieżytu górnych dróg oddechowych15. Przewlekłe choroby układu oddechowego są trudniejsze do opanowania, ale i tu można wiele zrobić.

czytaj całość

LEKI STOSOWANE W PREMEDYKACJI:

-1. LEKI USPOKAJAJĄCE: np. barbiturany, benzodwuazepiny, fenotiazyny itp. W gorącym klimacie pacjenci są z powodu obniżonej podstawowej przemiany materii bardziej wrażliwi na leki uspokajające niż mieszkańcy stref umiarkowanych31.

-2. NARKOTYCZNE ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE: opium i jego pochodne, petydyna, metadon. Otrzymuje się je z opioidów (morfina, kodeina), na drodze przemian chemicznych cząsteczki morfiny (dimorfina – heroina) oraz drogą syntezy (petydyna, fenta- nyl, pentazocyna, fenoperydyna).

czytaj całość

Herbicydy

Herbicydy stosowane są w rolnictwie do niszczenia chwastów. Występują wśród nich dinitroalkilofenole. Kumulują się w organizmie i ulegają przemianom do aminonitro- i diaminonitropochodnych. Zatrucia przewlekłe charakteryzują się zaburzeniami czynności wątroby. Ogromne znaczenie ma zapobieganie zatruciom. Osoby zatrudnione przy stosowaniu herbicydów powinny znajdować się pod stałą opieką lekarską, a ich czas pracy powinien być ograniczony do kilku godzin. Szczególną uwagę powinno się zwracać na staranne mycie całej skóry. Herbicydy nie powinny być stosowane nawet przy niewielkim ruchu powietrza i gdy temperatura otoczenia przekracza 25°C.

czytaj całość