Anafilaksja

Anafilaksja – stan nadwrażliwości organizmu na alergen, z którym organizm już uprzednio się zetknął. Antropogenizacja – wpływ człowieka i jego wszelkiej działalności na kształtowanie (przekształcanie) przyrody.

Antropopresja – nasilające się oddziaływanie człowieka na środowisko. Antygen – czynnik natury ożywionej (np. bakteria) lub nieożywionej (np. substancja chemiczna), rozbudzający po wniknięciu do organizmu jego reakcję odpornościową, także niepożądaną.

Aspirator urządzenie do zatrzymywania pyłu, składające się z wentylatorów i filtrów. Atmosfera – gazowa powłoka Ziemi otaczająca ją płaszczem o grubości 400 – 3500 km. W jej skład wchodzą: azot – 79,09%, tlen – 20,85%, C02 – 0,03%, gazy szlachetne – 0,13% i para wodna. Atmosfera stanowi naturalną ochronę powierzchni Ziemi przed promieniowaniem nadfioletowym oraz źródło tlenu, azotu i dwutlenku węgla dla biosfery. Działalność człowieka poważnie narusza skład atmosfery stwarzając zagrożenie dla organizmów żywych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>