Alkaloidy

Alkaloidy – końcowe produkty przemiany materii u roślin wyższych. Związki chemiczne o charakterze alkalicznym, które znalazły też zastosowanie w lecznictwie (morfina, kokaina, heroina). Używane w nadmiarze prowadzą do uzależnienia.

Aminy – związki organiczne, alkilowe i arylowe, pochodne amoniaku. Niektóre z nich są trujące (alifatyczne i aromatyczne). Stosowane sąm.in. do produkcji leków, włókien syntetycznych, barwników, tworzyw sztucznych.

Aminy aromatyczne – związki kancerogenne (np. benzydyna czy naftyloamina), trudno rozpuszczalne i toksyczne dla środowiska. Usunięcie ich, np. z wód zanieczyszczonych, wymaga specjalnych zabiegów chemicznych. Występują najczęściej w pobliżu zakładów chemicznych (produkcja barwników, syntetycznego kauczuku) i farmaceutycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>