Alergeny

Alergeny – substancje obce, które po wniknięciu do organizmu wywołują reakcję określaną jako alergia. W zależności od pochodzenia alergeny można podzielić na: roślinne – pyłek kwiatowy, owoce zwierzęce – naskórek, pierze, włosy, pot, jaja, mleko bakteryjne–bakterie lub produkty ich przemiany, np. tuberkulina chemiczne – leki, kosmetyki, barwniki, lakiery, pyłki metali i in. Alergeny dostają się do organizmu najczęściej przez wziewanie, kontakt, wstrzyknięcie podskórne lub domięśniowe, a także przez przewód pokarmowy, wywołując u osób nadwrażliwych reakcję alergiczną (pokrzywka, wypryski skórne itp.).

Alergia (nadwrażliwość, idiosynkrazja) — stan zwiększonej wrażliwości organizmu powstający u niektórych osób w czasie kontaktu z antygenowo działającymi alergenami.

ALI (Annual Limit on Intake) – termin określający roczne wchłonięcie substancji promieniotwórczej drogą pokarmową lub oddechową (wyrażone zgodnie z SI w bekerelach), odpowiadające wartościom dawek granicznych dla narażenia zawodowego (50, 150, 500 mSv/rok).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>