Akarycydy — związki chemiczne i preparaty działające zabójczo na roztocza.

Akrydyna – związek heterocykliczny zawierający azot. Wywołuje podrażnienia błon śluzowych i egzemę. Występuje w smole pogazowej. Stosowana jest m.in. jako wskaźnik fluorescencyjny.Aleksandrowicz Julian (1908-1988) – profesor hematologii Akademii Medycznej w Krakowie. Wiatach 1933- 1939 asystent w szpitalu Sw. Łazarza (Kraków). Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Kierownik szpitala dla rekonwalescentów w getcie krakowskim, lekarz Korpusu AK „Jodła”, członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Nauka dla wszystkich” (PAN), „Acta Hematologica Polonica”, członek Komisji Ochrony Zdrowia, współorganizator Polskiego Towarzystwa Hematologicznego, wiceprezes World Academy of Art and Science, propagator zdrowej żywności, założyciel Polskiego Towarzystwa Magnezjologicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>