Agresywność wody

Agresywność wody – zdolność wody do korodowania materiałów budowlanych pod wpływem rozpuszczonych w wodach substancji kwaśnych lub zasadowych, gazów i nadmiernych ilości soli.

Agrocenoza (biocenoza rolnicza) – zespól organizmów roślinnych i zwierzęcych ukształtowany w wyniku działalności gospodarczej człowieka w określonym środowisku upraw rolniczych.

Agroturystyka – najnowsza forma rekreacji, o dużych walorach wypoczynkowych i psychologicznych dla dorosłych oraz dydaktycznych dla dzieci. Polega na czynnym spędzaniu wolnego czasu bezpośrednio w gospodarstwie wiejskim, współuczestniczeniu we wszystkich pracach, spożywaniu produktów przygotowanych w gospodarstwie, obserwowaniu zwyczajów ludowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>