Aflatoksyny

Aflatoksyny – toksyczne związki wytwarzane przez pleśniaka Aspergillus flavus w warunkach wilgotnego, ciepłego składowania produktów spożywczych (zwłaszcza orzeszków ziemnych, migdałów), zbóż i pasz. Aflatoksyny są silnie rakotwórcze i odporne na działanie wysokiej temperatury.

Agenda 21 – końcowy dokument, liczący 800 stron, szczytu w Rio de Janeiro. Jest to międzynarodowy program działań w perspektywie XXI wieku, uwzględniający kompleksowe podejście do problemów ochrony środowiska i rozwoju.

Agranulocytoza – choroba charakteryzująca się zmniejszeniem liczby leukocytów i prawie całkowitym zanikiem granulocytów krwi obwodowej, przez co zmniejsza się odporność organizmu na zakażenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>