ADI (Acceptable Daily Intake)

ADI (Acceptable Daily Intake) – termin określający dopuszczalną dawkę dzienną (np. śladów pestycydów). Adsorpcja -jeden z ważniejszych procesów w przyrodzie ożywionej i nieożywionej polegający na powierzchniowym wiązaniu cząsteczek cieczy lub gazów przez cząsteczki ciał stałych.Aeratory (napowietrzacze) – urządzenia używane do napowietrzania, np. gleb, zbitych substancji lub wody.

Aerofiltr – sztucznie napowietrzane urządzenie do oczyszczania biologicznego wód ściekowych przez filtrowanie ich przez gruboziarnisty materiał.

Aerozol – układ koloidalny, w którym fazą rozpraszającą jest powietrze lub inny gaz (np. niszczący warstwę ozonową freon), a fazą rozproszoną ciało stałe lub ciecz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>